Croatian cities, form for sign up on site www.seoski-turizam.net
Pich the nearest city and sign up your agrotourism


Gradovi Hrvatske, formular za upis na stranice www.seoski-turizam.net
za prijavu pojedinog seoskog domaćinstva izaberite najbliži grad ili mjesto
pogledajte popis gradova Hrvatske

www.seoski-turizam.netcities in Croatia, atractions and inforamtion for tourists, from the list (doem) chose destination if you want to know more or want to sign-up your agrotorurism.

gradovi Hrvatske, zanimljivosti i informacije za turiste, iz donjeg popisa gradova izaberite destinaciju o kojoj želite znati više ili upisati Vaše domaćinstvo

 
 
Cakovec city agrotourism 
The first name of Cakovec city was Aquama,than cakovec was Rome's army fortress. The name Cakovec is associate with earl Dimitrija Csakyja, in 13. century he gave orders to build wooden fortress "Cakove turen"

Grad Čakovec seoski turizam


Aquama, naziv je Čakovca iz rimskih dana kada grad prvi put nastaje, kao rimska vojna utvrda, samo ime grada Čakovca veže se uz grofa Dimitrija Csakyja koji je u 13 stoljeću dao izgraditi drvenu utvrdu "Čakove turen".
 Grad Kotoriba seoski turizam

Grad Kotoriba se nalazi u Međimurskoj županiji u kojoj je jedno od središta. Nastao kao posljedica turskih osvajanja. Civilnog stanovništva kao vojna utvrda uopće nije ni imao !!!, svi su stanovnici bili vojnici.
 Grad Varaždin seoski turizam
 Grad Ludbreg seoski turizam

Uz ime grada Ludbrega vezana je legenda o ženi koja je hodala zidinama i ugledala četu turaka kako se pribiližava. kada su turci došli do samih zidina, žena je u strahu ispustila dijete koje palo niz zidine u ruke turaka. Dijete naravno nisu vratili a žena je zavikala "Prokleti taj ludi brijeg".
 Grad Koprivnica seoski turizam

Rijeka Koprivnica iz spisa hrvatsko ugarskog kralja Andrije II Arpadovića zaslužna je za današnje ime grada Koprivnice. Službeno se naselje prvi puta spominje u darovnici kraljevića Ladislava.
 Grad Đurđevac seoski turizam

Grad Đurđevac, smješten je nedaleko od Mađarske granice najmanji je grad u Koprivniko-križevačkoj županiji. Okružen prirodnim bogatstvima, broji oko 9 000 stanovnika. Područje bogate zemlje podobne za poljoprivredu, bogato šumama i vinogradima.
 Grad Donji Miholjac seoski turizam

Ima oko 10 000 stanovnika no tek 1993,god Osiječko-Baranjska županija postala je dio upravno-teritoriljalnog ustroja Republike Hrvatske.Županija obuhvaća podrucje rijeke Drave, u donjem toku i najbogatije podrucje Parka prirode Kopački rit koje je glavno turištičko svratište i najljepša prirodna tvorevina.
 Grad Osijek seoski turizam

Saznanja o prvim naseljima na području Osijeka sezu čak do 4. st. Prije Krista, kada Kelti prodiru na to područje i osnivaju naselje Mursa, no no nakon osvajanja Rimljani su osnovali koloniju Aelia Mursa koje je bilo važno trgovačko središte i važan prijelaz preko rijeke.
 Grad Đakovo seoski turizam

Grad Đakovo nastao je 1239. godine, nalazi se u Osiječko-baranjskoj županiji. Grad poznat po «Đakovačkim vitezovima», koja se tradicionalno održava u Đakovu od 1967,godine. Za vrijeme Đakovačkih vezova koje počinju početkom srpnja, stanovnici se vraćaju u prošlost, oblače se najvrijednije nošnje, donose najbolja vina i plešu se folklorni plesovi.
 Grad Trogir seoski turizam

Grad Trogir osnovali su grčki kolonisti s otoka Visa u III. St.pr.Krista. U centralnoj Europi smatran je najbolje sačuvanim romaničko-gotičkim gradom. Dvorac i kula okruženi zidinama sačinjavaju jezgru Trogira.
 Grad Vukovar seoski turizam

Grad Vukovar centar je Vukovarsko-srijemske županije, smješten na ušću rijeke Vuka koja se ulijeva u Dunav. Bogat vrijednom kulturnom baštinom, kao i mnogim spomenicima kulture. Bogata brojna ahrehološka nalazišta svjedoče o postojanju najstarijih neolitskih kultura, koje su se zvale Starčevačka, vinčanska i sopotska .
 Grad Našice seoski turizam

Grad Našice nalaze se u Osiječko-baranjskoj županiji. Našice poznate po mjestu kajkrvavije bitke još 351.godine, kada je car Konstantin II. potukao cara Magna Magnecija. Područje Osiječko-baranjske županije nastanjeno je bilo još u doba neolitika, prije 4 000 godina.
 Grad Slavonski Brod seoski turizam

Grad Slavonski Brod uz rijeku Savu na istočnoj strani ima mnogo prirodnih lijepota. Status ornitološkog rezervata dobila je i bara Dvorina kod mjesta Donje Bebrine, na samo par kilometara nalazi se Gajna koja je tipični slavonski pašnjak oplemenjen močvarnom florom i faunom i ima status zaštićenog krajolika.
 Grad Požega turizam

Prvi pisani trag o Požegi kao gradu i Požeškoj županiji seže iz 13.stoljeća točnije 1227.godine. Od tada Požega je bila važno crkveno središte što pokazuju i prekrasne crkve.Bogata povijest arhitekture zapanjiti će svakog posjetioca.
 Grad Nova Gradiška seoski turizam

Grad Nova Gradiška nastao je 1748 godine pod imenom Friedrichsdorf za vrijeme vojne krajine. Mjesto je nastalo kao alternativa lošoj i nesigurnoj tvrđavi Gradiška (stara).
 Grad Lipik seoski turizam

Službeno gledano prvi je put u povijesti opisan u zapisu Ivana Kapistrana koji govori o ljekovitosti Lipičkih toplica. No Lipik ima svoje tragove još od rimskog doba.
 Grad Kutina seoski turizam

Grad Kutina nalazi se u Sisačko-Moslavačkoj županiji čije je i središte. Prvi pisani dokument o mjestu Kutina spominje se od strane kralja Bele IV. 1256. godine. Najljepše prirodno bogatsvo jest Moslavačka gora koja na svojim obroncima omogućava bavljenje vinogradarstvom što je rezultiralo i roizvodnjom kvalitetnih vina, najpoznatijeg škarleta.
 Grad Novska seoski turizam
 Grad Petrinja seoski turizam

Grad Petrinja postojao je još u rimsko doba na području Zrinske gore,što svjedoči samo ime grada koje na latinskom predstavlja kamen (petrus-kamen). Herceg Koloman 1240. godine ostavio je prvi pisani trag o Petrinji kada govori o povlasticama koje dodjeluje građanima u doba ratovanja s Turcima.
 Grad Kutina seoski turizam

Grad Kutina nalazi se u Sisačko-Moslavačkoj županiji čije je i središte. Prvi pisani dokument o mjestu Kutina spominje se od strane kralja Bele IV. 1256. godine. Najljepše prirodno bogatsvo jest Moslavačka gora koja na svojim obroncima omogućava bavljenje vinogradarstvom što je rezultiralo i roizvodnjom kvalitetnih vina, najpoznatijeg škarleta.
 Grad Sisak seoski turizam

Grad Sisak je kao grad nastao još u 4. stoljeću prije Krista,naseljen Keltima, koje je kasnije pod Rimljanima postao značajno vojno i administativno središte.Grad ikak poznat po pobjedni nad Turcima 1593. godine koji su krenuli na europski teritoriji.
 Grad Dugo Selo seoski turizam

Grad Dugo selo nalazi je u istočnom dijelu Zagrebačke županije na dvadesetak kilometara udaljenosti od glavnog grada. Zemlja Svetog Martina ili „etiam terram Martini“ prvi puta se spominje od strane Andrije II. još 1209. godine kao zemlja darovana redovnicima.
 Grad Bjelovar seoski turizam

Grad Bjelovar po svom nastanku spada u najmlađe gradove u Hrvatskoj.Počeci nastanka Bjelovara sežu do 1413.godine kada se prvi put spominje. Početkom 15. stoljeća Bjelovar biva gusto naseljen plemićima i crkvenim posjedima.
 Grad Garešnica seoski turizam
 Grad Križevci seoski turizam

Grad Križevci smješten je u Koprivničko-križevačoj županiji i drugi je po veličini u toj županiji. Za područje kontintalne Hrvatske on spada u najstarije gradove. Još u XII. Stoljeću Križevci se spominju kao županijsko središte, kasnije u XIII. Stoljeću spominje se kao bansko središte, a nakon toga kao kraljevski grad.
 Grad Zabok seoski turizam
 Grad Krapina seoski turizam

Grad Krapina dobila jest ime po rječici Krapinčici koja je bila bogata ribom, šaranom, a na kajkavskom narječju šaran nosi ime Krap. Krapina se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, točnije u Hrvatskonm zagorju čije je i središnje mjesto. Prostor bogat rječicama, brežuljcimai udolinama.
 Grad Samobor seoski turizam

Grad Samobor je smješten u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske gdje graniči sa Slovenijom,a nalazi se na udaljenosti od svega 20 km od Zagreba. Grad Samobor s obzirom na geografski položaj ima bogatu povijest.
 Grad Jastrebarsko seoski turizam
 Grad Ozalj seoski turizam

Grad Ozalj smješten je u Karlovačkoj županiji u njenom sjeverozapadnom dijelu. Grad Ozalj na sjevernom dijelu graniči sa Slovenijom a na zapadu s gradom Karlovcem . Sami grad Ozalj nalazi se uz tok rijeke Kupe s desnim pritocima Dobre.
 Grad Karlovac seoski turizam

Grad Karlovac smješten je u Karlovačkoj županiji i jedan je o najmlađih gradova u Hrvatskoj.
Karlovac leži u međuriječju četri rijeka Kupe, Korane, Mrežnice i Dobre.Grad je dobio ime po osnivaču utvrde nadvojvodi Karlu- Karlstadt , Carolostadium , Karlovac. Karlovačka utvrda podignuta je 1579. godine kao obrana od prodora Turaka.
 Grad Duga Resa seoski turizam
 Grad Ogulin seoski turizam

O nastanku imena grada: Ogulin smatra se latinski naziv „ob gula“ što predstavlja ponor, provaliju. Pretpostavlja se da se odnosi na Ponor rijeke Dobre. Smjestio se u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske na 542 32 km točnije Karlovačkoj županiji na 323 metra nadmorske visine. Okružen prirodom, nastanjen u podnožju planine Klek uz ponor rijeke Dobre.
 Grad Slunj seoski turizam

Grad Slunj smjestio se na 401 km2 površine, iznad rijeke Slunjčice i Korane. Bogatstvo rijeka u blizini najviše zabavlja ribolovce, rijeke Slunjčica, Mrežnica ,Glina a i Korana očaravaju ljubitelje „brze vožnje“ Koraninim brzacima kanuom ili kajakom.
 Grad Rijeka seoski turizam

Grad Rijeka smješena je u Primorsko-goranskoj županiji, i najveća je luka u Hrvatskoj. Nekad su na ovim područjima živjeli Kelti, pretpostavlja da se Trsat nastao od keltskog Tarsa; što je označavalo brdo uz rijeku.
 Grad Crikvenica seoski turizam

Grad Crikvenica smješten je u najljepšem dijelu Kvarnerskog zaljeva na svega tridesteka kilometra od grada Rijeke. Za Crikvenicu se smatra je je bila naseljena još prije 30 stoljeća, tadašnjji stanovnici su bili Japodi, kasnije Liburni s ovog mjesta su kontrolirali prolaz kroz prolaz iznađe otoka Krka i kopna.
 Grad Pazin seoski turizam

Grad Pazin sjedište je Istarske županije, nastanjen na stijeni oko Kaštela.Ispod stijena je ponor Pazinska jama u kojem rijeka Pazinčica završava svoj tok. Pazinska Jama je pod posebnom zaštitom jer se smatra prirodnim fenomenom.Grad Pazin dobio je ime po rijeci Pazinčici koja je dio prirodnog sklada ovog područja.
 Grad Labin seoski turizam

Grad Labin smjestio se na 320 metara na brdašcu udaljenom svega 3 kilometara od mora.Njegov prvi naziv bio je Albona, što označava grad na brdu, što je ilirsko ime keltskog podrijetla. Albona je osnovana u IV. Stoljeću prije Krista.
 Grad Pula seoski turizam

Povijest grada Pule vezana je za Rimljane. Grad je tada nosio ime Colonia Pietas lulia Pola, i bio je naseobina rimskih doseljenika.Grad Pula poznat je po spomenicima kulture, a najpoznatiji po Pulskoj Areni.
 Grad Rovinj seoski turizam

Grad Rovinj smješten je u zapadnom dijelu Istre. Prvi pisani dokument u kojem se spominje Rovinj pod imenom CASTRUM RUBINI“ u djelu „Cosmograghia“ zbog kojeg se pretpostavlja da je nastao u III. Stoljeću. Okolica grada Rovinja bogata je brojnim arheološkim lokalitetima, koji pokazuju da je bio naseljen još u pretpovijesnom razdoblju.
 Grad Poreč seoski turizam

Poreč grad poznat po dugoj tradiciji bavljenja turizmom i prekrasnoj prirodi. Grad je bogate prošlosti i kulturnim spomenicima koji su se smjestili u samom centru grada. Najstariji a zasigurno i najpoznatiji jest Eufrazijeva bazilika koja je zaštićena UNESCO-m. Apsida bazilike bogata je mozaicima koji predstavljaju jednu od najznacajnijih mozaika u Europi. U svoj bogatoj ponudi, grad pruža mnogima veliko zadovoljstvo, možete razgledavati spomenike, jahati, skijati na vodi ili igrati tenis.
 Grad Umag seoski turizam

Grad Umag nalazi se u Istri i broji negdje oko 13 000 stanovnika.Umag je nastao na otoku koji je odvojen uskim kanalom od kopna.
 Grad Blato seoski turizam

Grad Blato je povijesno i kulturno središte zapadnog dijal otoka korčula na srednjem Jadranu. danas broji oko 4000 stanovnika pretežno orjentiranih tradicionalnim zanimanjima poput ribarstva i obrađivanja škrte zemlje
 Grad Malinska seoski turizam

Početak Malinske počinje izgradnjjom mlina još u 15. stoljeću, po kojem je dobila ime. Na zapadnom dijelu obale otoka Krka smjestio se grad Malinska. U šumovitom dijelu zaljeva, s bogatom vegetacijom i prekrasnim plažama nudi utočište još od davnina.. Grad Malinska jest turističko središte na sjeverozapadu otoka.
 Grad Buje seoski turizam

Gradić Buje smješten je u Istarskoj županiji uz granicu sa Slovenijom od rijeke Mirne do Dragonje. Gradić Buje ponosno stoji na 222 metra nadmorske visine, izdignut nad šumama, vinogradima . Grad je bio okružen zidinama s četverokutnim i peterokutnim kulama od kojih je samo dio ostao sačuvan do danas.
 Grad Novigrad seoski turizam

Grad Novigrad
smješen na sjeverozapadu obale Istarske županije, nekad mali ribarski gradić danas nezaobilazno turističko središte u ovom dijelu Hrvatske. Imena koja su ga pratila su povijest su: Neapolis u VII. Stoljeću, kasnije Civitas Nova u IX. Stoljeću a kasnije u crkvenim spisima Aemonia, Emona, Emonia, Castrum Novum.
 Grad Senj seoski turizam

Grad Senj nalazi se u Ličko-senjskoj županiji na istočnoj obali Jadrana.Područje Senja prostire se na 60-ak kilometara morske obale prepuno lijepih i osamljenih uvala. Na područje Senja Rimljani su počeli dolaziti u II. stoljeću prije Krista i grad postaje trgovačko i kulturno središte. Rimljani ga nazivaju Senia, što se sačuvalo i do danas.
 Grad Otočac seoski turizam

Grad Otočac
nalazi se u području rijeke Gacke, omeđen Velebitom i Malom Kapelom. Grad Otočac smješten je na otoku usred rijeke Gacke okružen močvarom. Područje župe Gacka prvi puta se spominje na početku IX. Stoljeća, a grad Otočac spominje se na Bašćanskoj ploči 1100.godine u darovnici kralja Zvonimira.
 Grad Gospić seoski turizam

Grad Gospić
smjestio se na 562 metra nadmorske visine, u najvećem kraškom polju na obalama rijeke Like, Novčice i Bogdanice na površini od 967 km2. Nalazi se u središtu Ličko-senjske županije. Nadvijen planinom Velebit nad , grad je u okružju netaknute prirode.
 Grad Lovinac seoski turizam

Mjesto Lovinac smješten u Ličko-senjskoj županiji kod kraškog Ličkog polja, koji je najveće u Hrvatskoj. Mjesto Lovinac dobilo je ime po plemićima Lovinčićima koji su ga posjedovali u srednjem vijeku. Iznad današnjeg mjesta Lovinac o tome svjedoče srednjovjekovne ruševine.
 Grad Novalja seoski turizam

Grad Novalja smjestio se na otoku Pagu u Primorsko-goranskoj županiji.Brojni arheološki lokaliteti smješeni su na tom području, najstariji tragovi sežu u paleolitik, a nalazi keramike svjedoče o neolitiku. Ilirska plemena dolaze u brončano doba, a naseljavali su ga pleme Liburni.
 Grad Zadar seoski turizam

Grad Zadar nazivaju povijesnim gradom jer prvi nalazi o životu na njegovom području datiraju još iz 4. st.prije Krista. Prvi pisani trag ostavili su pleme Liburna, gradom postaje tek za vrijeme Rimljana u 2. stoljeću, a svojedobno je bio i glavni grad Dalmacije.
Grad Zadar smjestio se u Zadarskoj županiji, s mediteranskom klimom, s prosjekom od 200 sunčanih dana u godini i iznimno bogatom kulturnom baštinom predstavlja nezaobilazni dio Hrvatske za svakog njezinog stanovnika a i turista.
 Grad Knin seoski turizam

Grad Knin nalazi se u srednjoj Dalmaciji nedaleko od granice sa BiH. Knin se prvi put spominje 950. godine u dijelu „de administrando imperio“, bizantskog cara Konstantina Portirogeneta. Knin je grad zavidnog geografskog položaja , prirodni spoj mediteranskog, kontinentalnog dijela nažalost povijesno je pretvorilo grad u vojno i upravno središte
 Grad Drniš seoski turizam

Grad Drniš nalazi se u središnjem dijelu Šibensko-kninske županije. Drniš se sastoji od nekoliko mikroregija, a pod grad Drniš spadaju Badanj, Biočić, Bogatić, Brištane, Drinovci, Drniš (centar), Kadina Glavica, Kanjane, Kaočine, Karalić, Ključ, Kričke, Lišnjak, Miočić, Nos Kalik, Pakovo Selo, Parčić, Pokrovnik, Radonić, Sedramić, Siverić, Širitovci, Štikovo, Tepljuh, Trbounje, Velušić i Žitnić. Prvi službeni dokument u kojem se spominje Drniš pod imenom Sub Darnis, datira iz 1494. godine.
 Grad Vodice seoski turizam

Grad Vodice
smatra se jednom od najzanimljivijih turističkih destinacija na Hrvatskoj obali. Prva isprava u kojoj se spominju Vodice seže do 1402 godine , a dobile su ime po brojnim izvorima pitke vode. Na ovom području se živjelo još u rimsko doba čemu i svjedoče arheološki nalazi, a mjesto je nosilo ime Araus ili Arausa.
 Grad Vrlika seoski turizam

Grad Vrlika smjestio se na 410 metara nadmorske visine , smješten u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Grad Vrlika uglavio se u prostor između planina Svilaje i Dinare u blizini izvora najčišće rijeke Cetine i jezera Peruč.
 Grad Šibenik seoski turizam

Grad Šibenik
je kulturno i administrativno središte šibensko-kninske županije, a smatra se najstarijim gradom na Jadranu. Smatra se da je dobio ime po šibama kojima je tadašnji prostor bio okružen. Prvi zapisi u kojima se Šibenik spominje sežu iz 1066. godine
 Grad Sinj seoski turizam

Grad Sinj
spada u Splitsko-dalmatinsku županiju i nalazi se u središnjem dijelu Dalmatinske zagore. Naziv Sinj nastao je od antičkog imena Osinium, a kasnije se veže uz nazive Zyn, Syn, Fsini. Mnoštvo arheoloških nalaza svjedoče o postojanju života na ovim područjima, u bakrenom dobu i kasnije brončano doba.
 Grad Split seoski turizam

Split
je grad i luka i često ga zovu glavnim gradom srednje Dalmacije. Grad i luka Split smješten je na poluotoku s jedne strane omeđen morem,a s druge Mosor i Kozjak.Zbog svoje bogate i spomenicima sačuvane povijesti Split je počašćen priznanjem UNESCO-a kao popis svjetske baštine.
 Grad Zagvozd seoski turizam

Mjesto Zagvozd smješteno je na jugu imotske krajine iza planinskog masiva Biokovo. Zagvozd je dobio ime jer je smješten iza Biokova, Gvozd- predstavlja goru, planinu, brdo, Zagvozd-iza brda. Prvi pisani dokument u kojem se spominje Zagvozd datira iz 1412. godine
 Grad Makarska seoski turizam

Grad Makarska smjestio se između planine Biokovo, u luci omeđen sa dva poluotoka Sv. Petar i Osejava. Grad Makarska dobila je ime po naselju Maccrum koja se spominje 533. godine u spisima u staroj Saloni. Na prostoru poluotoka Sv. Petar nađeni su brojni arheološki nalazi koji upućuju na život još u 4. stoljeću. U turskim i hrvatskim izvorima ime Makarska zabilježeno je tek početkom 16. stoljeća.
 Grad Imotski seoski turizam

Grad Imotski
smješten je na 440 metara nadmorske visine, a zauzima prostor od 600km2. Pripada Splitsko-dalmatinskoj županiji, a nalazi se u zaleđu dalmatinske krajine. Iza planine Biokovo sakrio se Imotski na sjeveroistoku graniči sa Bosnom i Hercegovinom. Prostor Imotskog, odnosno Imotske krajine dijeli se na Imotsko polje kraško područje sa uvalama i poljima i na masiv Biokovo.
 Grad Ploče seoski turizam

Grad Ploče
smjestio se u dubrovačko-neretvanskoj županiji. Grad Ploče smatra se najmlađim gradom na jadranskoj obali i najvećom lukom uz Riječku. Ušće rijeke Neretve nalazi se na udaljenosti od nekoliko kilometara.
 Grad Metković seoski turizam

Grad Metković
smješten je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji na obalama rijeke Neretve. Prvi pisani dokument u kojem se spominje Metković, in flumaria Nerrenti subtus Metchovich (na rijeci Neretvi ispod Metkovića) datira iz 1422. godine s i danas se čuva u dubrovačkom arhivu. Nedaleko od grada na brdu Predlocu, život je počeo još u pretpovijesno doba čemu svjedoče i brojni arheološki nalazi.
 Grad Korčula seoski turizam

Grad Korčula
smješten je na otoku Korčula u Splitskom akvatoriju.U Korčulanskom arhipelagu nalazi se 48 otočića, a sam grad je turističko središte otoka. Grad Korčula smješten je na sjevero-istoku otoka, na poluotoku prema Pelješkom kanalu.
 Grad Dubrovnik seoski turizam

Grad i luka Dubrovnik smješten je na jugu Hrvatske a središte je Dubrovačko-neretvanske županije. Prvi zapis u kojem se spominje Dubrovnik datira iz 1189.godine u pisanom dokumentu bosanskog bana Kulina. Smatra se da je Stari grad Dubrovnik nastao početkom VII. Stoljeća, kada su stanovnici Epidaur-a bježali pred razaranjem svog rimskog grada Epidaura od Avara i Slavena.
 Grad Cavtat seoski turizam

Grad Cavtat obuhvaća dva poluotoka Supetar i Rat. Gradska administrativna cjelina je Grad¸(urbana jezgra Cavtat) naselja Obod, Zvekovica Poluganje, Mećajac. Ime je grad Cavtat dobio po priči o prelijepoj Cavtislavi jedinoj kćeri kralja Korduna i kraljice Amruže
 
Google
 
Web www.seoski-turizam.net
 
 

 partneri i prijatelji:
Trenutak web design: 
web dizajn
Seoski turizam: 
turistička agencija
Shopcentar hosting: 
hosting zagreb